• Nyhetsbrev
  • Annonsere
  • Nyhetsbrev
  • Annonsere

Om Ocean24

Energibransjens og leverandørenes eget mediehus Ocean24 dekker norsk industri og energibransjen, med spesielt fokus på petroleum og havvind.

Mange tradisjonelle selskaper innen olje og gass, servicebedrifter og norsk industri søker nå kontrakter og oppdrag innen nye, fremvoksende næringer. Andre er selv i gang med å justere egen drift og produksjon. Andre satser helt nytt, som gründerbedrifter innen for eksempel havvind, hydrogen eller teknologutvikling.

Ocean24 skal være en kontinuerlig kilde til nyheter fra norsk industri. Ved å følge Ocean24 vil du til en hver tid være oppdatert på norsk industri, og du vil være mer inspirert og bedre rustet til å identifisere muligheter som oppstår for deg og din bedrift i energiomstillingen.

Ocean24 vil følge fremvoksende næringer tett på bransjens egne premisser, vel vitende om at petroleum er grunnmuren i norsk industri, og at dette også er en avgjørende del av fremtiden i mange år fremover. Samtidig skjer det store investeringer nå innen havvind, som åpner for spennende forretningsmuligheter for norske leverandører.

Industrien og energibransjen i Norge er innovativ og fremoverlent. Mange tror, som vi i Ocean24, at oljealderen ikke er i ferd med å avsluttes, men at den nå gradvis leder over i et nytt, stort industrieventyr der norsk industri skal bli verdensledende også innen de nye fremvoksende fornybarsatsingene.

Vi har valgt å kalle nettavisen Ocean24. Ocean, fordi havet er og kommer til å forbli uløselig knyttet til norsk energiproduksjon og industri, det være seg petroleum, hydrogen eller fremtidig undersjøisk gruvedrift av kobolt til batterinæringen. Og 24, fordi vi skal være din kilde til saklig, korrekt og inspirerende informasjon om din næring 24 timer i døgnet.

Ocean 24 skal ikke ha noen betalingsmur, men være åpent og gratis for sine brukere, med annonseflater som finansiering. Vårt løfte er en objektiv nyhetsdekning, uten bindinger til de mange interessene som søker å påvirke samtalen rundt norsk industri og energi.