Meld deg på Ocean24 nyhetsbrev

sign up

  • Nyhetsbrev
  • Annonsere
  • Nyhetsbrev
  • Annonsere

Om Ocean24

Ocean 24 skal fylle et informasjonsbehov rundt muligheter som oppstår i omstillingen i norsk industri, olje- og energibransje.

Mange tradisjonelle selskaper innen olje og gass, servicebedrifter og norsk industri, merker nå omstillingen. Mange søker kontrakter og oppdrag innen nye, fremvoksende næringer, andre er de selv i gang med å justere egen drift og produksjon. Andre satser helt nytt, som gründerbedrifter innen for eksempel hydrogen, vindkraft eller batteri.

Vi som nå starter Ocean 24 mener at dagens mediedekning ikke i stor nok grad lykkes i møte informasjonsbehovet rundt økonomi, teknologi og utvikling for Norges viktigste næring.

Vi har selv erfaring fra olje- og gass, gjennom nyhetsformidling, kommunikasjon, messer og konferanser, samt bred journalistisk erfaring fra andre medier. Nå skal vi bruke vår kompetanse for å skape en ny nyhetstjeneste som treffer brukerne akkurat der behovet er størst. Vi skal være en kontinuerlig kilde til nyheter fra norsk industri. Ved å følge Ocean24 vil du til en hver tid være oppdatert på norsk industri, og du vil være mer inspirert og bedre rustet til å identifisere muligheter som oppstår for deg og din bedrift i energiomstillingen.

Ocean24 vil følge fremvoksende næringer tett, og ha egne faner for disse. Som offshore vind, hydrogen, batteri, mineraler, dekarbonisering og digitalisering. Vi vil gjøre dette på bransjens egne premisser, vel vitende om at petroleum er utgangspunktet for norsk industri, og at dette også er en avgjørende del av fremtiden i mange år fremover. Samtidig er det kanskje i de fremvoksende, tilgrensende og mer bærekraftige næringene de største endringene skjer, de mest spennende forretningsmulighetene og nye posisjonene ligger – og derfor også mange av de mest interessante nyhetene vi vil dekke skjer akkurat nå.

Industrien og energibransjen i Norge er innovativ og fremoverlent. Mange tror, som vi i Ocean24, at oljealderen ikke er i ferd med å avsluttes, men at den nå gradvis leder over i et nytt, stort industrieventyr der norsk industri skal bli verdensledende også innen de nye fremvoksende fornybarsatsingene.

Vi har valgt å kalle satsingen Ocean24. Ocean, fordi havet er og kommer til å forbli uløselig knyttet til norsk energiproduksjon og industri, det være seg petroleum, hydrogen eller fremtidig undersjøisk gruvedrift av kobolt til batterinæringen. Og 24, fordi vi skal være din kilde til saklig, korrekt og inspirerende informasjon om din næring 24 timer i døgnet.

Ocean 24 skal ikke ha noen betalingsmur, men være åpent og gratis for sine brukere, med annonseflater som finansiering. Vårt løfte er en objektiv nyhetsdekning, uten bindinger til de mange interessene som søker å påvirke samtalen rundt norsk industri og energi.