Meld deg på Ocean24 nyhetsbrev

sign up

  • Nyhetsbrev
  • Annonsere
  • Nyhetsbrev
  • Annonsere

Merkevarebygging på Ocean24

Annonsering på Ocean24 er en effektiv måte å bygge merkevare, øke kjennskap og salg. Vi hjelper deg å finne den riktige miksen for å nå ut på riktig måte.

Ocean24 arbeider for en bærekraftig energiutvikling på havet og er dermed en effektiv arena for selskaper som vil assosieres med samme budskap.

Vi kan skreddersy kreative konsepter. På den måten lager vi kommersiell historiefortelling hvor du som annonsør er i hovedrollen.

Kontakt oss på salg@ocean24.no for mer informasjon.

Ledende daglige nyhetsorganet

Ocean24 skal til enhver tid være det ledende, daglige nyhetsorganet der man holder seg oppdatert for bedrifter og institusjoner som jobber innen de aktuelle næringene. Næringene Ocean24 rettes mot er i rask omstilling og informasjonsbehovet er stort. Samtidig har institusjoner og bedrifter relevant og viktig informasjon å få ut, men mangler medieplattformer som forstår og prioriterer deres bransjer og fagområder. Vi vil dekke områdene petroleum, offshore vind, hydrogen, batteri, ccs, retrofit og dekarbonisering m.m.