Meld deg på Ocean24 nyhetsbrev

sign up

 • Nyhetsbrev
 • Annonsere
 • Nyhetsbrev
 • Annonsere

Selgjar/forretningsutviklar aluminiumsbruer

24 august
Stillingstittel
Selgjar/forretningsutviklar aluminiumsbruer
Arbeidsgiver
Leirvik
Type
Fast
Lokasjon
Stord
Bransje
Energi
Stillingsfunksjon
Forretningsutvikling og strategi
Søknadsfrist
12.09.2022
leirvik

Leirvik AS utviklar løysingar for bruk av aluminium i berande brukonstruksjonar.

Me har tidlegare bygd Noregs einaste køyrebru i aluminium, og me har gjennom fleire studiar og forprosjekt vist at aluminium er eit godt eigna materiale i alt frå korte gang- og sykkelbruer til lange køyrebruer. Leirvik AS investerer dessutan i moderne utstyr og teknologi for automatisk og effektiv bygging av brukonstruksjonane våre. Me ønskjer no å styrkja miljøet vårt med ein selgjar/foretningsutviklar som kan bidra til satsinga vår innan denne marknaden. 

Arbeidsoppgåver

 • Sal av aluminium som brubyggingsmaterial
 • Kontakt med vegeigarar, kundar, entreprenørar og rådgjevingsfirma
 • Marknadsføring av aktuelle bruprosjekt
 • Utvikling  og gjennomføring av strategiplanar
 • Bidra til utviklinga av aluminiumsløysingar for brumarknaden
 • Aktiv deltaking på relevante konferansar, messer, høyringsmøter etc

Ønska Kvalifikasjonar

 • Relevant økonomisk eller administrativ utdanning
 • Erfaring med sal av nye produkt i ein etablert marknad
 • Nytenkande og kreativ
 • God forståing for praktisk byggeverksemd
 • Gode kommunikasjonsevner, munnleg og skriftleg

Personlege eigenskaper

 • Løysningsorientert
 • Kunna jobba strukturert og sjølvstendig
 • Likå å omgås folk og jobba i team

Me tilbyr

 • Utfordrande og spanande arbeidsoppgåver
 • Eit triveleg og støttande arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktig løn
 • Gode velferds- og pensjonsordningar
 • Gode mogelegheiter for fagleg utvikling

Arne Ottesen
SVP New Markets
Mobil: 48297004

Geir Mosaker
Utviklingsleiar – Infrastruktur
Mobil: 40041685

Leirvik AS er ei moderne verksemd med 300 topp kvalifiserte medarbeidarar. Etter nær 50 år med bygging og vedlikehald av offshore bustadhotell, satsar me no i tillegg på nye område som akvakultur, infrastruktur og havvind. Me har i dag eit breitt ingeniørmiljø som utviklar teknologi og løysingar som vert nytta for å byggja og vedlikehalda bustadhotell, både på eige verft på Stord og offshore. Det har vore eit krav til omstilling i heile vegen – og me har klart det takka vera ei kontinuerleg nyskapings- og entreprenørånd gjennom generasjonar. Og det aller viktigaste; me har gode folk på alle plan!