Meld deg på Ocean24 nyhetsbrev

sign up

 • Nyhetsbrev
 • Annonsere
 • Nyhetsbrev
 • Annonsere

NSE Industrier AS søker HMSK-ansvarlig

23 januar
Stillingstittel
HMSK-ansvarlig
Arbeidsgiver
NSE Industrier
Type
Fast
Lokasjon
Stavanger
Bransje
Energi, Petroleum
Stillingsfunksjon
Tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning
Søknadsfrist
01.03.2024

Vi ser etter deg som har faglig tyngde og et stort engasjement for et sikkert og forsvarlig arbeidsmiljø.

Du er en strukturert lagspiller med sterk gjennomføringsevne, og en medarbeider som klarer å skape tillit og bygge gode relasjoner.

Det er viktig at du har gode evner til å kommunisere både skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk, og at du evner å se det store bildet.

Du vil være et bindeledd mellom daglig HMS- aktivitet ute i virksomheten og styring og oppfølging mot overordnede mål og standarder på konsernnivå.

Du vil arbeide både strategisk og operasjonelt, med mulighet for å forme din egen arbeidshverdag.

Ansvar:

 • Påse at bedriften og hele leveransekjeden etterlever lovpålagte- og interne kvalitetskrav.
 • Motivere og støtte linjeledelsen i den kontinuerlige forbedringen av selskapets kvalitetsstyring
 • Vedlikeholde og utvikle selskapets kvalitetsstyringssystemer.
 • Arrangere og lede revisjoner og tilsyn der NSE Industrier er reviderende eller revidert part.
 • Sikre at organisasjonen arbeider innenfor standardene ISO 9001, ISO 14001
 • Være systemeier for bedriftens kvalitetsstyringssystem (Soludyne), og kontinuerlig forbedre dette.
 • Ansvarlig for leverandørkvalifisering i henhold til Achilles, Magnet ect. 
 • Vedlikeholde styrende dokumentasjon mot kundekrav og regelverk.
 • Yte tilsvarende støtte til søsterselskapene i Norge
 • Inngår i ledergruppen.

Arbeidsoppgaver:

 • Bistå selskapets ledere i å velge og implementere tiltak for å forbedre kvalitetsstyringen
 • Bistå selskapets ledelse i å formidle kvalitetsstyringssystemet i organisasjonen
 • Planlegge, gjennomføre, rapportere og følge opp interne og eksterne kvalitetsrevisjoner
 • Bidra i kvalitetsrelaterte deler av anbudsarbeid
 • Arbeide med aktuelle utfordringer i HMSK saker, bærekraft og ESG.
 • Motta, evaluere og besvare HMSK henvendelser. 
 • Gi råd og delta aktivt i møtevirksomhet. 
 • Behandle og følge opp avviksmeldinger. (HMSK)
 • Gjennomføre og dokumentere granskning etter hendelser eller nesten ulykker.
 • Fungere som kontaktperson for bedriftshelsetjenesten.

 Ønskede egenskaper for stillingen: 

 • Evnen til å motivere deg selv for effektive arbeidsdager 
 • Selvstendig, lojal, fleksibel, diplomatisk og gode samarbeidsevner 
 • Strukturert og målbevisst 
 • Effektiv og presis i dokumenteringen
 • Analytiske evner og god bedrifts- og helhetsforståelse
 • Evne og vilje til å bidra i digitalisering
 • Evne til å lære seg programvarer som benyttes Windows / Outlook/ Teams, Sharepoint, Soludyne, 

 Ønskede kvalifikasjoner: 

 • Relevant utdannelse, helst innen HMSK ledelse og styring.
 • God erfaring fra industrivirksomhet er ønskelig, men ikke et krav.
 • Kvalitetsledelse / kvalitetsrevisor kompetanse. 
 • Gode datakunnskaper 
 • Kjennskap til ISO 9001, ISO 14001, og myndighetskrav

Kontaktperson:Marte Berge
Stillingstittel: HR-ansvarlig
Mobil: 98 81 18 22

NSE Industrier tilbyr tjenester innenfor stillas, overflatebehandling og isolasjon. NSE Industrier leverer tverrfaglige tjenester og løsninger innen overflatebehandling, industriell rengjøring og stillas, og er en naturlig samarbeidspartner og rådgiver for våre kunder on- og offshore.