Meld deg på Ocean24 nyhetsbrev
[ms-form id=1]
  • Nyhetsbrev
  • Annonsere
  • Nyhetsbrev
  • Annonsere

Metodeingeniør, Projects & Engineering

30 oktober
Stillingstittel
Metodeingeniør, Projects & Engineering
Arbeidsgiver
Odfjell Technology
Type
Fast
Lokasjon
Stavanger
Bransje
Energi
Stillingsfunksjon
Tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning
Søknadsfrist
27.11.2023

Er du interessert i ensentral rolle i det voksende ingeniørmiljøet i Odfjell Technology?

OdfjellTechnology er vår visjon å bruke vår arv og kompetanse til å støttedet grønne skiftet, parallelt med å levere produkter av høy kvalitet innendagens olje- og gassindustri. Vår misjon er å trygt levere tjenester ogteknologi som reduserer tid, kostnader og karbonutslipp.

Odfjell Projects &Engineering er en del avOdfjell Technology som er et børsnotert selskap som tilbyr integrerteoffshoreoperasjoner, brønnserviceteknologi og ingeniørløsninger. Selskapet harover 2000 ansatte og er til stede i mer enn 20 land over hele verden. Ved åkombinere 50 års bransjeerfaring med morgendagens teknologi, utvikler våremedarbeidere løsninger for energimarkedet i endring.

Odfjell Projects &Engineering opplever en økt aktivitet innen vår prosjektportefølje og serderfor etter en engasjert og proaktiv Metodeingeniør til vår avdeling iStavanger. Som Metodeingeniør vil du være involvert i prosjektgjennomføringfra tilbudsfasen til avslutning.

Besøkwww.odfjelltechnology.com for mer informasjon om hvordan Odfjell Technologyinvesterer i grønn teknologi og de spennende prosjektene som gjennomføres innenvind, hydrogen, geotermisk boring og energioptimalisering.

Hvem er du:
Vi ser etter en personsom har stort engasjement for yrket sitt og ønsker å gjøre en forskjell. Hvisdu er lærevillig og samtidig villig til å bruke din erfaring og utdanning iOdfjell Projects & Engineerings interesse, kan du være den vi leter etter.

Som et nytt medlem avOdfjell-familien vil du bli oppfordret til å bruke initiativ, erfaring ogekspertise for å bidra til å levere selskapets visjon. Uansett lokasjon,forventer vi at våre ansatte representerer våre kjerneverdier ved å værekreative, kompetente, resultatorienterte og engasjerte, samtidig som de alltider sikkerhetsbevisste. Krav til gode muntlige og skriftligekommunikasjonsevner, med norsk og engelsk som et minimum.

Kvalifikasjoner:
• Teknisk, bachelor- ellermastergrad innen ingeniørfag (eller tilsvarende)
• Fagbrev innen mekaniske fag som industrimekaniker, industrirørlegger,platearbeider eller lign.
• Erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
• Norsk skriftlig og muntlig
• Harerfaring fra onshore/offshore-arbeid
• Erfaringmed ferdigstillingssystem som SAP, IFS, Procosys, PIMS

Arbeidsoppgaver:
• Bidra ifm. estimering avinstallasjonsarbeid
• Utarbeide installasjonsmetodikk og beskrivelser, samt planlegge oginstallasjonsarbeid
• Følge opp prefabrikasjon sammen med disipliningeniører, samtplanlegge og daglig oppfølging av installasjonsarbeid  
• Ivareta god sikker installasjon med overlevering og idriftsettelse tilkunde
• Tett samarbeid med Odfjell og kundens driftsorganisasjon onshore ogoffshore

Vi kan tilby:
Odfjell-familien ergrunnlagt på en kultur av respekt, selvstendighet og åpen dialog, og er kjentinnen energisektoren for å rekruttere folk av høyeste standard og investere ideres kontinuerlige utvikling. Vi tilbyr muligheten til å få verdifullerfaring, sammen med konkurransedyktige betingelser, fordeler og entilfredsstillende og motiverende arbeidsplass med fokus på kontinuerlig læringog utvikling. Våre ansatte er stolte av å jobbe for Odfjell-familien.

Interessert? Ta kontakt for mer informasjon.

We live our core values – creative,competent, result oriented, committed – while always being safety conscious. 

Contact person: John Sanne

Contact number: +4792812656

Odfjell Technology has five decades of experience operating worldwide, serving both offshore and onshore markets. Our integrated business model enables us to provide a comprehensive portfolio of products and services designed to create value for our clients. Our highly competent, dedicated and experienced workforce are well equipped to find solutions to the challenges of today and tomorrow. The energy transition is one of today’s greatest challenges and our vision is to use our heritage and expertise to support the industry as it transitions to new energy solutions. Our people are the pillar of our success, and we are always in the search of talent who will help us realise the opportunities ahead.