Meld deg på Ocean24 nyhetsbrev

sign up

 • Nyhetsbrev
 • Annonsere
 • Nyhetsbrev
 • Annonsere

KHMS Rådgiver

13 februar
Stillingstittel
KHMS Rådgiver
Arbeidsgiver
Odfjell Technology
Type
Fast
Lokasjon
Stavanger
Bransje
Energi, Petroleum
Stillingsfunksjon
Tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning
Søknadsfrist
21.02.2024

OdfjellTechnology leverer sikre, effektive og bærekraftige løsninger som sparer tid,kostnader og reduserer karbonutslipp for våre kunder. Vi har over 50 årserfaring fra boring og brønntjenester, og er en ledende leverandør til olje- oggassindustrien. Med prosjekter i mer enn 20 land ser vi etter talentfullemennesker som kan hjelpe oss med å overvinne dagens utfordringer og realiseremulighetene som ligger foran oss.

Vi leter etteren KHMS rådgiver innen boreoperasjoner, til kontoret vårt i Stavanger.Vi ser etter en person med “can-do-spirit” som blir motivert av utfordringer i ethektisk og spennende arbeidsmiljø. Stillingen har tett samarbeid med både driftsorganisasjonpå land, offshore organisasjonen og kunder, og vil være en del av en størreKHMS avdeling internt i selskapet.

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning (MSc, BSc eller tilsvarende). Lang relevant erfaring kan kompensere for formell utdanning
 • Erfaring og/eller kompetanse innenfor arbeid med kvalitetsstyringssystem, risikostyring, helse, miljø og sikkerhet
 • God kunnskap om relevant regelverk og standarder
 • God kommunikasjonsevne på norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig

Typiskearbeidsoppgaver kan være:

 • Være en pådriver for kontinuerlig forbedring
 • Implementere og følge opp mål, handlingsplaner og strategi innenfor KHMS
 • Arbeide proaktivt og lede KHMS forbedringsprosjekter
 • Bidra til å identifisere farer og fasilitere risikovurderinger
 • Gjennomføre KHMS rapportering i henhold til interne krav og kundekrav
 • Støtte og kontroll med alle KHMS prosesser for dedikerte operasjoner
 • Koordinere og følge opp arbeidsmiljøkartlegginger, helserisikovurderinger og kjemikaliestyring
 • Tett samarbeid med vernetjenesten og rig-ledelsen on- og offshore
 • Oppfølging av uønskede hendelser inkludert erfaringsoverføringer
 • Utføre KHMS revisjoner og granskninger etter hendelser
 • Offshorereiser etter behov

Personligeegenskaper:

 • Engasjert, motivert og sikkerhetsbevisst
 • Kreativ og kompetent
 • Bestemt og resultatorientert
 • Selvgående og i stand til å arbeide selvstendig
 • Pålitelig og liker å levere det du har påbegynt
 • Du liker å jobbe i team og kommuniserer godt og effektivt

Hvorfordu har lyst til å bli en del av vårt team:

Odfjell-gruppen erkjenner at skiftet til fornybar energi krever en ny måte åtenke på. Ved å utnytte mangfoldige, tverrfunksjonelle team driver viinnovasjon, bærekraft og teknologiske forbedringer på tvers av virksomheten.Våre ansatte er kjernen i det vi gjør for å drive endring mens vi fortsetter åforme og utvide virksomheten.
Vistreber etter å skape en tilfredsstillende og motiverende arbeidsplass for våreansatte og en arena for erfaringsdeling med fokus på kontinuerlig læring ogutvikling. Våre ansatte rapporterer høy grad av medarbeidertilfredshet, åpendialog og tillit.
Vimener at mangfold og inkludering er forutsetninger for å lykkes i et globaltmarked. Vi mener at selskapets verdier skal gjenspeiles i den daglige atferdentil både ledere og ansatte.

Vikan tilby: 

 • En spennende og utfordrende stilling i et innovativt og voksende selskap
 • Et samarbeidende, mangfoldig og inkluderende arbeidsmiljø
 • Engasjerte og kompetente kolleger
 • Muligheter for kompetanse- og videreutvikling
 • Fleksibel arbeidstidsordning
 • Velferdsgoder som velferdsklubb, bedriftshytter mm.
 • Mobiltelefon og bredbånd. 

Er du interessert i å bli en del av vårt team?Send oss din søknad og CV!
 Viser frem til å høre fra deg!

Vi bruker bakgrunnssjekker fra Semac i vår rekrutteringsprosess.

Vi lever våre kjerneverdier – kreative, kompetente, resultatorienterte, engasjerte – samtidig som vi alltid er sikkerhetsbevisste. 

Odfjell Technology has five decades of experience operating worldwide, serving both offshore and onshore markets. Our integrated business model enables us to provide a comprehensive portfolio of products and services designed to create value for our clients. Our highly competent, dedicated and experienced workforce are well equipped to find solutions to the challenges of today and tomorrow. The energy transition is one of today’s greatest challenges and our vision is to use our heritage and expertise to support the industry as it transitions to new energy solutions. Our people are the pillar of our success, and we are always in the search of talent who will help us realise the opportunities ahead.