Les også:

NVE foreslår 20 områder for havvind

En gruppe ledet av NVE har identifisert 20 områder for havvind, som det anbefales å utrede videre.